Stichting Zorg & Zo

laagdrempelig, kleinschalig, op maat
 

Kleinschalige zorg en persoonlijke begeleiding voor mensen met een verstandelijke beperking of geestelijke problematiek die graag op een laagdrempelige manier ondersteuning wensen te ontvangen.


Zorgen voor mensen is bijzonder, maar we doen het gewoon. De mens heeft als basisbehoefte veiligheid: het idee dat er altijd een plek of persoon is waarop je terug kunt vallen. Bij Zorg & Zo streven wij er naar zo een plek te bieden. Ons motto is dan ook: ‘Zorgen moet je doen, niet maken’. Hoewel zorgland niet altijd simpel is, proberen wij het zo simpel mogelijk te houden.


Wij willen een omgeving creëren met begrip voor een ieders beperking, maar ook vooral met het idee dat je moet kijken naar de punten waarop je wel het heft in eigen handen kunt nemen. Soms heb je iemand nodig die het even van je overneemt – maar nog belangrijker misschien: soms heb je iemand nodig die je erop wijst dat je het zeker ook zelf kunt! Dat is zorgen volgens Zorg & Zo.