Informatie

Aanmelden?

St. Zorg & Zo biedt zowel intramurale als extramurale begeleiding voor mensen vanuit de WMO of WLZ op basis van PGB-financiering.

Geïnteresseerden die op dit moment zorg ontvangen via ZIN kunnen bij de WMO of het Zorgkantoor Midden-Ijssel informeren of zij in aanmerking kunnen komen voor een PGB-budget. Wanneer je interesse hebt om zorg bij ons in te kopen of simpelweg een vraag hebt kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via: webmail@boerderijzorgenzo.nl of bel onze zorgtelefoon op: 06-28490807
 

Privacy bij Stichting Zorg & Zo

Bij Zorg & Zo staat de privacy van de persoonsgegevens van onze cliënten hoog in het vaandel. Via onderstaande maatregelen gaan wij misbruik van persoonsgegevens tegen.
 

AVG-map
St. Zorg & Zo heeft een map aangelegd waarin documenten worden bewaard die betrekking hebben tot de AVG. Hieronder valt het privacyreglement, de gedragscode van medewerkers, verwerkingsovereenkomst met Zilliz en de  toestemmingsformulieren met betrekking tot het opbouwen van persoonlijke dossiers, het uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens en intercollegiaal overleg.

Gegevens die worden verzameld
Zorg & Zo verwerkt de volgende gegevens van haar cliënten: GBA-gegevens, onderzoeksgegevens, rapportage, ondersteuningsplannen en mic-formulieren. De gegevens die wij van onze cliënten verzamelen worden ingezet met als doel het inzetten van de juiste ondersteuning en zorgverlening. Alle medewerkers van Zorg & Zo kunnen deze gegevens inzien. Alle medewerkers dienen voor aanvang van indiensttreding de gedragscode van Zorg & Zo te ondertekenen waarin expliciet benoemt staat hoe men dient om te gaan met privacygevoelige informatie.

E-mail wordt gecodeerd verzonden
Wij werken met een eigen domeinnaam en wachtwoord via Argewebhosting. Onze mails worden versleuteld verzonden.

Faxverkeer
Het is soms nodig om medische gegevens te verzenden voor overleg met huisarts, ziekenhuis of psychiater. Deze gegevens mogen niet via het internet verzonden worden. Zorg & Zo maakt hiervoor gebruik van een fax.

Bewaren persoonlijke dossiers
Alle papieren persoonlijke dossiers van onze cliënten worden bewaard in een afgesloten dossierkast. Begeleiding draagt de verantwoording over het afsluiten en bewaren van de sleutels, maar het eigen dossier is voor alle cliënten ten alle tijden inzichtelijk (dit op vertoon van identiteitsbewijs).
Persoonlijke documenten en gegevens van onze cliënten bewaren wij niet op onze computer, maar deze worden opgeslagen op een extern medium (harde schijf of usb-stick), welke vervolgens ook in de afgesloten dossierkast wordt bewaard. Daarnaast zijn er persoonsgegevens die in een afgesloten online omgeving worden bewaard, Zilliz (zie kopje hieronder).

Rapportage en persoonlijke gegevens via online systeem Zilliz
De dagelijkse rapportages, maar ook persoonlijke gegevens en ondersteuningsplannen, worden bewaard in Zilliz. Dit is een online systeem, speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. De verwerkingsovereenkomst met Zilliz wordt bewaard in onze AVG-map.

Tijdsduur bewaren cliëntgegevens
Zolang een cliënt zijn of haar zorg bij ons inkoopt, dragen wij zorg voor het veilig bewaren van zijn of haar gegevens en dossier(s). Op het moment dat een cliënt niet langer onder onze stichting valt, zullen wij de gegevens, wanneer deze niet worden overgedragen aan de volgende zorgverlener of mee worden genomen door cliënt zelf, nog 15 jaar bewaren.


Klachtenprocedure

Bij stichting Zorg & Zo geloven we in korte lijnen en in de kracht van feedback. Twijfel dus niet om aan de bel te trekken wanneer je vragen of klachten hebt!

Ben je niet tevreden met de oplossing? Dan kun je ook een officiële klacht indienden. Wij zijn hiervoor aangesloten bij ECKG, dit is een klachten- en geschillencommissie die klachten in de zorg behandelt. Er is ook een klachtenfunctionaris aangesteld voor Zorg & Zo, haar naam is Ankie Duimel.

Zij is te bereiken via e-mailadres: A.Duimel@eckg.nl
Door op de volgende link te drukken kom je direct bij deze klachtenfunctionaris terecht en kun je via de site gemakkelijk een klacht indienen of op een andere manier contact opnemen:
https://www.eckg.nl/kf-ankie-duimel.html