Informatie

Aanmelden?

St. Zorg & Zo biedt zowel intramurale als extramurale begeleiding voor mensen vanuit de WMO of WLZ op basis van PGB-financiering. 

Geïnteresseerden die op dit moment zorg ontvangen via ZIN kunnen bij de WMO of het Zorgkantoor Midden-Ijssel informeren of zij in aanmerking kunnen komen voor een PGB-budget. Wanneer je interesse hebt om zorg bij ons in te kopen of simpelweg een vraag hebt kun je altijd vrijblijvend contact met ons opnemen via: webmail@boerderijzorgenzo.nl of bel onze zorgtelefoon op: 06-28490807

 

Belangrijk: cliënten met een probleem met middelengebruik (alcohol, blowen, etc), kunnen zich helaas niet aanmelden voor een traject. Zij dienen eerst geheel onafhankelijk van het desbetreffende middel te geraken. Ook heeft het onze sterke voorkeur dat elke cliënt een mentor, curator, bewindvoerder of andere (wettelijke) cliëntvertegenwoordiger heeft (die zijn niet verbonden aan onze stichting). Dit mede zodat zij met cliënt mee kunnen kijken naar het inkopen van de zorg middels PGB. 
 

Privacy bij Stichting Zorg & Zo

Bij Zorg & Zo staat de privacy van de persoonsgegevens van onze cliënten hoog in het vaandel. Via onderstaande maatregelen gaan wij misbruik van persoonsgegevens tegen.
 

AVG-map
St. Zorg & Zo heeft een map aangelegd waarin documenten worden bewaard die betrekking hebben tot de AVG. Hieronder valt het privacyreglement, de gedragscode van medewerkers, verwerkingsovereenkomst met Zilliz en de toestemmingsformulieren met betrekking tot het opbouwen van persoonlijke dossiers, het uitwisselen van bijzondere persoonsgegevens en intercollegiaal overleg.

Gegevens die worden verzameld
Zorg & Zo verwerkt de volgende gegevens van haar cliënten: GBA-gegevens, onderzoeksgegevens, rapportage, ondersteuningsplannen en mic-formulieren. De gegevens die wij van onze cliënten verzamelen worden ingezet met als doel het inzetten van de juiste ondersteuning en zorgverlening. Alle medewerkers van Zorg & Zo kunnen deze gegevens inzien. Alle medewerkers dienen voor aanvang van indiensttreding de gedragscode van Zorg & Zo te ondertekenen waarin expliciet benoemt staat hoe men dient om te gaan met privacygevoelige informatie.

E-mail wordt gecodeerd verzonden
Wij werken met een eigen domeinnaam en wachtwoord via Argewebhosting. Onze mails worden versleuteld verzonden.

Bewaren persoonlijke dossiers
Alle papieren persoonlijke dossiers van onze cliënten worden bewaard in een afgesloten dossierkast. Begeleiding draagt de verantwoording over het afsluiten en bewaren van de sleutels, maar het eigen dossier is voor alle cliënten ten alle tijden inzichtelijk (dit op vertoon van identiteitsbewijs).
Persoonlijke documenten en gegevens van onze cliënten bewaren wij niet op onze computer, maar deze worden opgeslagen op een extern medium (harde schijf of usb-stick), welke vervolgens ook in de afgesloten dossierkast wordt bewaard. Daarnaast zijn er persoonsgegevens die in een afgesloten online omgeving worden bewaard, Zilliz (zie kopje hieronder).

Rapportage en persoonlijke gegevens via online systeem Zilliz
De dagelijkse rapportages, maar ook persoonlijke gegevens en ondersteuningsplannen, worden bewaard in Zilliz. Dit is een online systeem, speciaal ontwikkeld voor de kleinschalige zorg. De verwerkingsovereenkomst met Zilliz wordt bewaard in onze AVG-map.

Tijdsduur bewaren cliëntgegevens
Zolang een cliënt zijn of haar zorg bij ons inkoopt, dragen wij zorg voor het veilig bewaren van zijn of haar gegevens en dossier(s). Op het moment dat een cliënt niet langer onder onze stichting valt, zullen wij de gegevens nog 15 jaar bewaren. Deze gegevens worden dan in het online 'archief' gezet. Het heeft onze voorkeur dat er een warme overdracht plaatsvindt met een eventuele nieuwe zorgverlener waarbij ook de papieren gegevens worden overgedragen. 


Klachtenprocedure

Bij stichting Zorg & Zo geloven we in korte lijnen en in de kracht van feedback. Juist dit maakt de kleinschalige zorg sterk. Twijfel dus niet om aan de bel te trekken wanneer je vragen of klachten hebt! Dit is altijd stap 1.

Ben je niet tevreden met de oplossing? Stichting Zorg & Zo is aangesloten bij Klachtenportaal Zorg die een onafhankelijke klachtenregeling en geschillencommissie biedt voor de kleinschalige zorg. Zowel cliënten vanuit de WMO en WLZ kunnen hier terecht.

Je kunt je klacht indienen door naar www.klachtenportaalzorg.nl te gaan en daar het klachtenformulier in te vullen, of contact op te nemen met Klachtenportaal Zorg via info@klachtenportaalzorg.nl

Alle cliënten die bij ons wonen of zorg afnemen hebben een uittreksel van de regelingen in papieren versie uitgedeeld gekregen.